Reklamacje i zwroty

Na wszystkie artykuły zakupione w naszy sklepie udzielana jest gwarancja 3 lata.

W celu zgłoszenia reklamacji, pobierz plik:


Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny. W celu zwrotu zakupionego towaru, Konsument powinien w ciągu 14 dni od doręczenia produktu, złożyć na piśmie oświadczenie, według wzoru jak niżej. Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość można wysłać pocztą elektroniczną na adres biuro@amicus.pl.  Przyjmujemy również zgłoszenia telefonicznie pod nr (022) 847-73-55. Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym zgłosił oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do odstąpienia od umowy nie jest konieczny tzw. paragon – wystarczy inny dowód zakupu - który jednoznacznie potwierdza, iż nabyto towar u danego sprzedawcy.Dowodem zakupu może być: -paragon-Faktura Vat-potwierdzenie przelewu-wyciąg z karty płatniczej-inny dokument potwierdzający zakup. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia przez klienta odstąpienia od umowy. w taki sam sposób w jaki konsument zapłacił za towar, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób płatności nie wiążący się dla niego z żadnymi kosztami.
Reklamowany lub zwracany towar wraz z DOWODEM ZAKUPU i wypełnionym dokumentem wyślij na adres:
SERWIS AMICUS SP. z o.o.
ul.Karczunkowska 40
02-871 Warszawa


PLIKI DO POBRANIA: